Bosc del arxiduc

 

La permacultura i l’ecologia

La permacultura s’ocupa del disseny d’ecosistemes humans sostenibles. D’una banda, hi ha els ecosistemes naturals i, de l’altra, els que l’home ha creat, tant rurals com urbans. Un permacultor crea i dissenya un espai que ha estat intervingut per les persones. L’ecologia, que és la ciència que estudia la relació dels éssers vius amb el mitjà on habiten, és la guia bàsica d’un permacultor. La seva font d’inspiració són els sistemes naturals –com els boscos, els prats, els llacs, etc.– i els ecosistemes naturals que han mostrat una gran adaptació al medi.

L’arxiduc Lluís Salvador

L’arxiduc Lluís Salvador va descriure amb una gran amplitud i precisió la flora de les illes Balears al seu llibre Die Balearen (1869-1894). Hi fa la descripció dels diferents hàbitats, mostra com evoluciona la flora al llarg dels 12 mesos de l’any, enumera totes les espècies que hi observa i, fins i tot, descriu la composició habitual de les espècies presents als patis interiors o als corrals de les cases de l’època.

Gènesi del bosc de l’Arxiduc

A partir dels coneixements de provinença de l’arxiduc Lluís Salvador, arran de la realització del projecte NIXE III, www.nixe3.com, i amb la col·laboració del permacultor Julio Cantos, ha estat possible crear el “bosc de l’Arxiduc”, situat al pati de la fàbrica.

Composició del bosc de l’Arxiduc

Aquest espai se subdivideix en cinc parterres temàtics que representen els paisatges següents de les Balears: el bosc de muntanya, el verger de fruiters, la garriga, l’hort i la timoneda, amb una selecció d’espècies representatives a cada un d’aquests parterres. Aquest projecte, a més de paisatgístic, és també un biorefugi de fauna auxiliar, com ratpenats, salamanqueses i aus de diferents tipus.

Guia del bosc de l’Arxiduc

S’ha confeccionat una guia detallada per tal d’explicar tant la inspiració inicial com les decisions de desenvolupament del bosc i la selecció dels diferents hàbitats i espècies. Aquesta guia té una funció descriptiva del bosc de l’Arxiduc i és alhora una eina docent per a totes les persones interessades a replicar, d’una manera o altra, aquest tipus de projecte. Es pot accedir a la guia directament des del nostre web.

Cursos al bosc de l’Arxiduc

Al bosc de l’Arxiduc, es fan cursos sobre els hàbitats naturals, la flora de les Balears, la creació d’espais similars i la cura de les plantes. Aquests cursos s’adrecen tant als joves en edat escolar com als adults interessats en el tema. D’altra banda, el bosc de l’Arxiduc és un espai emblemàtic en què es poden realitzar actes de diversa naturalesa.

Contacte

  

   971 50 50 90

 

logo fábrica ramis redondo