È - Temps Lliure

È - Temps Lliure

È - Temps Lliure és una entitat privada constituïda amb l’objectiu de cobrir les necessitats que poguessin sorgir de caràcter socioeducatiu, esportiu i de gestió.

Serveis que aportem segons l'àmbit: 

  • Temps Lliure: Escoles d'estiu, Nadal i Pasqua, animacions infantils i lloguer de material.
  • Educació: Servei d'escola matinera i activitats extraescolars, minicolònies i viatges d'estudis.
  • Esports: Organització d'esdeveniments esportius.
  • Gestió: Borsa de treball, subcontracte de treballadors, gestió d'activitats i d'instal·lacions

A més, ens dediquem a la formació de personal d'aquests camps, com per exemple cursos de monitor i director de Temps Lliure, socorrisme i manteniment de piscines.

contact_tlf696 533 327

Other companies in the Coworking area

logo fábrica ramis redondo